OBS De Ontdekking

Met een enthousiast en betrokken team geven wij vorm aan eigentijds onderwijs

Basisschool De Ontdekking is een openbare basisschool in Hoogezand.
Op De Ontdekking werken we vanuit een gezamenlijke gedrevenheid om kinderen alle kansen te geven ‘het beste uit zichzelf te halen’. Hoe we dit doen, kunt u op deze website lezen. Maak ook gerust een afspraak om binnen te kijken en sfeer te proeven!

De kernwaarden van onze school zijn ‘autonomie’, ‘samenwerken’ en ‘leren leren’:

Autonomie

Wij leren onze leerlingen zelfstandig keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen en kritisch te denken. Bij autonomie gaat het erom dat leerlingen zelf keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld uit leeractiviteiten of materialen.

Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren samenwerken. Bij samenwerken gaat het om het gezamenlijk realiseren van een doel, en hierin anderen kunnen aanvullen en ondersteunen. In samenwerken zit zowel een sociale als een cognitieve component. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hulp en feedback vragen, geven en ontvangen.

Leren leren

Wij helpen leerlingen hun executieve vaardigheden (o.a. plannen, organiseren, doorzettings-vermogen, emotieregulatie) te ontwikkelen. We helpen onze leerlingen daarmee te leren leren.

Leren leren is bewust en actief bezig zijn met je eigen leerproces. Het gaat over grip krijgen op en sturing kunnen geven aan de leerdoelen die de leerling wil en moet bereiken om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Over ons onderwijs

Basisschool De Ontdekking is een school met uitdagend en eigentijds onderwijs. Er wordt niet gewerkt met lokalen, de school heeft geen binnenmuren. Hiervoor in de plaats wordt gewerkt met units. Binnen elke unit wordt het onderwijs vormgegeven door een onderwijsteam bestaande uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. De kernwaarden van het openbaar onderwijs (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting) bieden ons richting. Deze waarden gaan over het onderwijs, de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we met elkaar omgaan.

Werken bij

Werken op De Ontdekking betekent werken in een rijke onderwijsomgeving. Stichting Ultiem heeft als doel om bij te dragen aan groei en ontwikkeling van al onze leerlingen en professionals. Wil jij leerlingen helpen hun talenten te ontdekken, zodat ze leren mee te bewegen met de steeds veranderende wereld? Kijk dan voor actuele vacatures op ultiemonderwijs.nl.