De leerlingenraad bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende units. De achterliggende gedachte van de leerlingenraad is dat inspraak en medezeggenschap van leerlingen de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs en het schoolgebeuren vergroot. Zo komen kinderen op een andere manier met elkaar, met de leerkrachten en met de schoolleiding in gesprek. De leerlingenraad legt uit naam van alle leerlingen voorstellen voor aan de schoolleiding. Het omgekeerde is ook mogelijk. Een leerkracht begeleidt de leerlingenraad.