Op onze school wordt gewerkt met drie units: onderbouw (groep 1/2), middenbouw (groep 3/4/5) en bovenbouw (groep 6/7/8). Een unit bestaat uit diverse basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Elke basisgroep wordt geleid door een leerkracht. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.

Groepsindeling schooljaar 2022-2023 

Onderbouw Unit:

Groep 1/2ajuf Willemijn en juf Annemiek
Groep 1/2bjuf Selina en juf Annemiek

Middenbouw Unit:

Groep 3/4/5a juf Anet en meester Teun
Groep 3/4/5bjuf Sasje en juf Noah
Groep 3/4/5cjuf Wilma en juf Noah
Groep 3/4/5d juf Petra en juf Noah

Bovenbouw Unit:

Groep 6/7/8a juf Esmeralda en juf Jacquelien
Groep 6/7/8bjuf Femke
Groep 6/7/8cjuf Jessie