De kinderopvang wordt in samenwerking met Kinderopvang KaKa georganiseerd. De kinderopvang en de school vormen samen kindcentrum De Ontdekking.

We hebben een intensieve samenwerking met de kinderopvang. Wij vinden een goede overgang van peuterspeelzaal of kinderopvang naar onze school erg belangrijk. We zorgen voor een goede overdracht en hebben regelmatig onderling contact. Zo zorgen wij ervoor dat er een doorgaande lijn ontstaat in de ontwikkeling van de kinderen.