Sociaal Veiligheidsplan

Wij vinden het belangrijk zorg te dragen voor een veilig leef- en leerklimaat. Veiligheid is een basisvoorwaarde om te leren. Pas dan zijn kinderen in staat zich sociaal en emotioneel goed te ontwikkelen. In ons Sociaal veiligheidsplan staat beschreven hoe wij omgaan met alle aspecten die vallen onder sociale veiligheid.

Vertrouwenspersoon – Lenie Wilmink – leniewilmink@ultiemonderwijs.nl

Anti-pestprotocol

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. Daarvoor biedt KiVa een preventief, schoolbreedprogramma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel, en dus niet op individuen zoals pesters, slachtoffers, populaire kinderen of kinderen die weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben. Vandaar ons motto: samen maken we er een fijne school van! Onze school is een gecertificeerde KiVa-school.

Anti-pestcoördinator – Lenie Wilmink – leniewilmink@ultiemonderwijs.nl

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de Kaart zijn bovenstaande documenten en meer informatie te vinden over De Ontdekking. Alle basisscholen in Nederland presenteren daar dezelfde informatie. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het aantal leerlingen van de school, resultaten op de eindtoets en hoe ouders de school waarderen.