Missie en visie

Basisschool De Ontdekking is een school met uitdagend en eigentijds onderwijs. Er wordt niet gewerkt met lokalen, de school heeft geen binnenmuren. Hiervoor in de plaats wordt gewerkt met units. Binnen elke unit wordt het onderwijs vormgegeven door een onderwijsteam bestaande uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten.

Er is een unit onderbouw voor de groepen 1/2, een unit middenbouw voor de groepen 3/4/5 en een unit bovenbouw voor de groepen 6/7/8. Een unit bestaat uit diverse basisgroepen met leerlingen van verschillende leeftijden. Zij zijn weer onderverdeeld in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. 

Werkwijze

Elke basisgroep wordt geleid door een leerkracht. De leerkracht van de basisgroep is verantwoordelijk voor het goed volgen van de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouders. Er zijn verschillende werkplekken binnen de unit waar kinderen in alle rust zelfstandig kunnen werken of samen met een ander kind een opdracht kunnen uitvoeren. De kinderen ervaren een duidelijke structuur maar kunnen ook eigen keuzes maken. Er wordt naarmate de schooljaren vorderen een steeds groter beroep gedaan op hun zelfstandigheid. Naast de drie units beschikt de school over een ruim speellokaal, een atelierruimte en een sciencelab. 

Waarom unitonderwijs?

Met de keuze voor het werken in units komt de school tegemoet aan de wens om recht te doen aan alle kinderen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Als school proberen wij steeds aan te sluiten bij dat wat het kind nodig heeft. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften, vraagt om flexibele groeperingsvormen. Vandaar onze keuze om het onderwijs te organiseren binnen units.

Voor wie geschikt?

Unitonderwijs is in principe geschikt voor alle leerlingen, ook voor meer begaafde leerlingen en voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Alle leerlingen leren op hun eigen niveau.

Ervaringen?

De ervaringen van leerkrachten met deze vorm van onderwijs zijn positief. Er is volgens hen meer ruimte voor maatwerk en een betere uitleg. Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en ontdekken meer eigenaar van hun eigen leerproces te zijn. Een belangrijke uitkomst voor leerlingen is dat ze leren samenwerken, ICT gebruiken en presenteren, en dat ze metacognitieve vaardigheden ontwikkelen, zoals leren leren. Vandaar De Ontdekking!