Ons team bestaat uit een mix van meesters en juffen. Zij krijgen ondersteuning van onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Voor muziek, bewegingsonderwijs en humanistische/godsdienstige vorming zetten wij vakleerkrachten in. Voor een beperkt aantal dagdelen per week kunnen wij specialisten inzetten: intern begeleider, orthopedagoog, rekenspecialist, taalspecialist en specialist hoogbegaafdheid.